csen

Daněk evropský

Obývá listnaté a smíšené lesy. V přírodě je plachý, ale v oborách vychází na pastvu i na otevřená prostranství. Samice s mláďaty a mladší samci žijí v oddělených stádech, dospělí samci jsou většinou samotářští. Na začátku podzimní říje samci soupeří o výsadní postavení a přetlačují se parohy. Počátkem léta samice přivádí na svět jediné mládě. To se brzy dokáže postavit na nohy, ale až do stáří několika týdnů většinu času leží. Samice se nazývá daněla.Kohoutková výška u samců se pohybuje mezi 85 až 110 cm, u samic 75 až 90 cm.  Hmotnost samců je 40 až 95 kg, samic 25 až 50 kg. Letní  zbarvení je červenohnědé s bílými skvrnami, zimní je tmavohnědé . Skvrny jsou v podélných řadách. Daněk pochází z oblastí Středomoří a Malé Asie. První zmínky o jeho výskytu v českých zemích jsou z počátku 16. století. Byl chován až do konce 19. století v oborách. V té době byl vypuštěn do volné přírody.